Uitbreiding speeltuin

26 May

posted by

Categories: Nieuw

Comments: 0

De werkzaamheden zijn begonnen!

Weldra is onze speeltuin een heus klimklauterfort rijker!
Klimmen, glijden, klauteren, ravotten…. heerlijk!!

Comments are closed.